ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1278

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VZN č. 02/2018 - vylepovanie volebných plagátov

9. 3. 2018

OTVORIŤ

VZN č.1/2018 - Zmeny a doplnky č.1

9. 3. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 02/2018

15. 2. 2018

OTVORIŤ

Návrh VZN 01/2018 - Zmeny a doplnky č. 1

15. 2. 2018

OTVORIŤ

VZN č. 1/2014 - škola

13. 12. 2017

OTVORIŤ

NÁVRH úprava VZN - škola

27. 11. 2017

OTVORIŤ

NÁVRH Dodatku č.1 k VZN - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce

14. 11. 2017

OTVORIŤ

VZN 01-2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2. 3. 2017

OTVORIŤ

Príloha č. 1 k VZN č. 1-2016_KO

15. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 3/2015 v zneni Uznesenia č. 07/2016

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 01-2016 o nakladaní s KO a DSO-úprava-final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 02-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy_final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 04-2012 o nájomných bytoch_úprava 2016_final

1. 12. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 01-2016 o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemplínske Hámre

12. 5. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 3/2015 v zneni Uznesenia č. 01/2016

24. 2. 2016

OTVORIŤ

VZN č. 04-2015 o podmienkach podnikania

1. 12. 2015

OTVORIŤ